یکشنبه 24 تیر 1403

زباله غم نامه ای به بلندای تاریخ حکومت اسلامی است که به گفته فرماندار رودسر( به  یک بزرگ چالش کشور تبدیل شده ) و شوربختانه برای حل آن تسکینی هم تاکنون ندیده اند .

بی گمان در این راستا تاکنون سخن مدیران همه اش شعار بی شعور و داستان سرایی و مردم فریبی بوده وآنوقت  فرماندارغیر بومی رودسر که گویا در این شهرستان دانش خیز آدم درست و درمون نبوده و تصدی به او رسیده است ، دست به تغییرش مثل آب خوردن است و با هماهنگی مدیران کل و استاندار مدیران شهرستان را تغییر میدهد و از ابهت کارخود نیز میگوید .

اما آنجا که زباله و انباشت آن مزارع و باغ ها و دریا ورودخانه ها و بسترهای خاک را سالیان دراز آلوده کرده، و برآیند آن

برنج مسموم مردم کشورم می خورند، تنها به گپ و واگویه بسنده میکند .

فرمانداری که دو روز پیش رییس تربیت بدنی شهرستان رودسر را تغییر داد و گویا چون انتخابات نزدیک است و باید هم تغییراتی باشد، نمی گوید که ما به دنبال بد و بدتر هستیم ویا خوب با بدتر، هرچه که هست امروز روز تغییر است و رای گرفتن و بودن با تیم و گروه و دسته و باندی که اگر با ما نباشی نباید هم باشی !.

تراژدی امروز کشورمان همین است وتا انتخابات نزدیک می شود همه دست به کارند و خوب و بد را در یک کاسه می بینند و کاری به آنکه کارآمد است و خوب ندارند ،میگویند بیا و در گروه و دسته و باند ما باش، بعبارتی این فرایند و نگاه غیر کارشناسی در چینش مدیران سالیان درازاست که آفت توسعه وعمران درکشور بوده وبرای این دسته از کارگزاران نظام اینکه آبادانی باشد یا نباشد مهم نیست و یا در شکل خوبش اگرآبادانی  باشد باید به نام ما باشد و به نام باند و دسته ما ، همین .

و این زباله ای که در تصویر می بینید ثمره کارکرد استاندار گیلان هم هست او که سه دوره نماینده مردم شهرستان رودسردرمجلس بود و شوربختانه در دولت عدالت محور هم پست گرفته، خوب است بروید در شهرستان رودسر که توی دماغ آدم ها هم زباله پیدا خواهید کرد از فرایند توسعه نامتوازن و این که مدیران کشورم بر اساس شایستگی برگزیده نمی شوند و چنین برآیندی است که نوبخت سه دوره مجلس می نشیند و دو دوره هم در ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بعد در شهرش رشت  زباله به ارتفاع 110 متر می رسد!.

بهرروی امروز آنچه که مهم است تغییر است و تغییر ، باید با حذف و یا جابجایی مدیران با احساسات مردم بازی کرد و در قدرت ماند و توسعه متوازن هم بماند برای بعد !.

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil