شنبه 25 آبان 1398        پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل

طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران از جمله سمنان نه تنها اعتبار علمی و قانونی ندارد بلکه تخریب زیست محیطی ملی و بین المللی را با اجرای طرح انتقال آب توسط روسیه از رودخانه ولگا و طرح موسوم به گاپ توسط ترکیه را فراهم خواهد کرد.
سید رضا علوی زمیدانی از کارگزاران روابط عمومی استان گیلان با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور محترم در جمع مردم شاهرود و ارائه طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران از جمله سمنان،این طرح را فاقد وجاهت علمی و قانونی دانست و گفت:به لحاظ علمی و کارشناسی این طرح مورد تایید کارشناسان زیست محیطی نیست و عواقبی به سان دریاچه ارومیه را به همراه خواهد شد.
وی به جنبه قانونی این طرح نیز اشاره کرد و افزود:رییس محترم قوه مجریه بخوبی می دانند که پیش نویس این طرح که در ماده 45 لایحه برنامه ششم توسعه کشور توسط دولت پیشنهاد شده بود توسط 129 نماینده مجلس رد شد و از برنامه مذکور حذف گردید و طرح چنین مساله ای صرفا جنبه تبلیغات دارد و قانونگذار اجازه نداده است چنین طرحی در قانون برنامه ششم توسعه کشور بگنجد.
این فعال اجتماعی و رسانه ای به اثرات تخریبی زیست محیطی در سطح بین المللی اشاره کرد و افزود:اگر طرح انتقال آب خزر که از رودخانه ولگا تغذیه می شود و 90 درصد حیات این دریاچه وابسته به آن است،اجرایی گردد این بهانه را به طراحان روسیه جهت انتقال آب ولگا و همچنین طرح موسوم به گاپ ترکیه فراهم می کند که آنها نیز با دستکاری به محیط اقدام به تخریب زیست محیطی بزنند و عواقب  آنرا آیندگان قضاوت خواهند کرد.
علوی زمیدانی اجرای طرح انتقال آب به یزد و قم را دو تجربه اینگونه طرح ها دانست و افزود:صرفا برای دلخوش کردن مردم نباید حرفهای احساسی و تبلیغاتی مطرح کرد بلکه الزاما باید کشور را با نگاه عالمانه و مبتنی بر قانون مدیریت کرد،چرا که آیندگان نیز حق حیات دارند و باید زندگی کنند.
وی همچنین به تهدید دیگر طرح انتقال آب خزر به سمنان اشاره کرد و افزود:استانهای شمالی با برند کشاورری و گردشگری حیات زیست محیطی و اقتصادی دارند و نباید محصولات طبیعی این استانها را به بهانه برانگیختن مردم یک استان دیگر به حراج گرفت و زیستگاه و اقتصاد مردم شمال کشور را از بین برد.
وی همچنین از نمایندگان شمال کشور در مجلس شورای اسلامی خواست به سان نمایندگان استان اصفهان که به علت حذف یک ردیف بودجه ای در لایحه بودجه سال آینده استعفا دادند،استعفا دهند و یا مطالبه مردم مخصوصا رد طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران را از دولت با جدیت بخواهند که البته مواضع بعضی از نمایندگان در این خصوص ستودنی است.