دوشنبه 18 آذر 1398        پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل

به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل :عیسی نوری زاده در اولین جلسه ستاد ساماندهی شهرستان تالش با تبیین این موضوع که شناخت و بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های دستگاههای اجرایی یکی از شاخصه های مهم در تامین حوائح جوانان خواهد بود،بر ایجاد هماهنگی در این زمینه تاکید کرد و گفت :باید این خود باوری در جوانان را تقویت کنیم که آنان مبدا و مرکز تحولات ساختاری در هر بخشی از فعالیت های اجتماعی خواهندبود .

درادامه این جلسه محمدی معاون فرماندار تالش از توجه واقعی و بدوراز شعارزدگی به مشکلات جوانان بعنوان عناصر کلیدی حل مشکلات جامعه یاد کردو افزود : جوانان به جهت پویایی و نشاط و انرژی زیادی که دارند قابلیت اثر بخشی آنان در اجتماع نیز بیشتر خواهد بود .

وی خدمات دولت تدبیر و امید را دردو سال اخیر قابل ذکر ارزیابی کرد و گفت :اقدامات و سیاست های اثربخش دولت در داخل و خارج از کشور یکی از پدیده های مفید اجتماعی را که افزایش نشاط خواهد بود به خوبی در بین مردم بارز و شاخص کرده است .

وی توجه به حل مشکلات جوانان در مبحث اشتغال را از نیازهای اساسی جامعه برشمرد و اظهار امیدواری کرد که در دولت تدبیر این مشکل به صورت بنیادین مرتفع شود .