شنبه 29 تیر 1398

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل :البته هر جا مردم عالمانه ،باثبات و مستحکم وارد عرصه شوند آنجا اتفاق و اتحاد ، آبادانی ، رونق اقتصادی و نهایتاهمه ی شرایط برای تحقق اهداف و آرمان های یک حکومت مهیا می شود .

این فرایند هنگامی بروز و ظهور پیدا خواهد کرد که آن جامعه برخوردار از مدیرانی  متخصص ومتعهد ورای بازیهای سیاسی ، به نیت خدمت به مردم و تحقق آرمان های نظام باشد.

این ممکن نخواهد بود مگر آنگه بینش مردم دراتنخاب موکلین در امر قانون گذاری ودر ادامه رای اعتماد به وزرا  توسط آن نمایندگان ارتقا یابد تا جامعه از این انتخاب ونگرش هوشمندانه بهره کافی را ببرد .

اساسا بی ثباتی مدیریت در کشور و بخصوص گیلان از آنجا سرچشمه می گیرد که ما در انتخاب های خود از سواد رسانه ای خوبی برخوردار نبوده و یا اینکه نیازهای مادی و شاید قرار گرفتن در تیم های سیاسی به نیت اینکه در آینده ازفرد منتخب برای خود و فرزندان مان شغلی ایجاد شود به بیراهه می رویم .

به این منظر که وقتی مردم نتوانند نفرات شایسته ای را برای مجلس انتخاب کنند ،طبعا فرد منتخب  با سوء نیتی  که داشته پاسخگوی آنهایی خواهد بود که تقبل هزینه های کلان مرحله کاندیداتوری را کرده اند .

  بدون تردید عمده ترین دلایل بی ثباتی در ساختارمدیریت استان گیلان از دو مقوله دولت و نمایندگان مجلس فراتر نرفته وبواقع این جریان منفی سیاسی و سوء استفاده از نیاز و گاها نیت پاک مردم است که تاوان سخت عقب ماندگی و نارسایی های اقتصادی و زیست محیطی را برای جامعه بدنبال داشته و دارد.

البته یادمان نرود که باید بین سیاسی بازی و سیاست ورزی فرق قائل شویم چرا که سیاست ورز با ورزیدگی و دانش آموختگی در مراکز علمی بر حدود و ثغور فنون ارتباطات جهانی و منطقه ای آشنا بوده ودر نتیجه هنگام سخنوری ویااعمال مدیریت ،جهانی می اندیشد ومنطقه ای عمل می کند

اما این افرادی که بعضا از سر ناآگاهی مردم به کرسی مجلس می رسند و تا تغییر دهیارهم ول کن ماجرا نیستند همان سیاست بازانی هستند که بینش آنها تا نوک بینی اشان بوده و اساسا فرایند توسعه را در روزمرگی خود توتیا می کنند.

به این تعبیر و تفسیر که وقتی پس از انتخاب از سوی مردم همه ی هم و غم تان به جای اینکه تاکید در قانون گذاری و پیگیری در اجرای سفت و سخت مصوبات مجلس باشد ،با این ادعا که تنها در استقرار مدیران همسو می توانید به اهداف ترسیمی دسترسی پیدا کنید،و در این راستا وقت تان رابرای حذف و گزینش این و آن تلف می نمایید حتما درتحقق اهداف توسعه به مقصود ومقصدی نخواهیم رسید.

اصولا آفت بزرگ مدیریت در استان گیلان بیشتر متاثر از بده بستون های سیاسی بازی بوده وتغییرات و گزینش افراد در تبادلاتی نهفته که استاندار و نمایندگان مجلس به آن می پردازند .

استاندار چون نماینده دولت است و ملزم به هواداری از جریان سیاسی و طیفی که در ستادهای استانی فعال بوده و اکنون گوشه چشمی هم به پست مدیریت دارند بخشی از فرمانداران و مدیران کل را در این بازی مدیریتی بین خود و نماینده مجلس تقسیم ارث می کند تا حاصل این اندیشه ورزی بشود بی ثباتی مدیریتی  .

چرا که در این بده بستون های سیاسی، مدیران منتخب دولت ونمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ناچارند آنانی را که کلی برایشان مایه آمده اند و سالی را در ستادها فعال بوده اند پاسخکو باشند و این ممکن نیست مگر آنکه یه جایی ازمدیریت استان را برای چند سالی به اینان هبه کنند .

پس وقتی کارهایی رابه شتاب و بدور از اندیشه و تعقل بسامان می کنیم آنوقت است که آن مدیر منتخب که گاها در عمرش یک روز را در ساختار مدیریتی استان نبوده ،فرماندار و معاون استاندار می شود و این سرآغازبحران و بی ثباتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری خواهد بود .

می بینیم که در بی ثباتی مدیرتی و وازدگی فرهنگی یک استان ،همه ی مردم ،همه ی مسئولان ،همه ی عناصر فرهنگی ،همه ی فرهیختگان ،همه ی نمایندگان مجلس واساسا شکل تادیب و تربیت فرهنگی جامعه در یک سیر تاریخی و نیزکم توجهی به آموزه های روان شناختی تاثیرگذارند .  

این بی ثباتی ووازدگی فرهنگی هم زمانی حادث می شود که مردم ازجهت امنیت روانی در شرایط خوبی قرار نداشته باشند، امنیت روانی هم خلاصه می شود درپویای اقتصادی  و ایمان به خداوند و اعتقادبه آرمان های یک ملت که متاسفانه اکنون در بلواهای فرهنگی دوره گذر از مدرنیته به فرامدرن رنگ باخته است .  

                              محمد پور بی بالان

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil