یکشنبه 22 تیر 1399


هوشنگ عباسی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه پژوهشی - علوم انسانی ره آورد گیل ، 70 صفحه از این نشریه ( دوره ی جدید ، شماره ی 96 و 97 فروردین و اردیبهشت ماه سال 1399)، را در بیست و پنجمین سال انتشار ره آورد گیل ، به شاعر ، ترانه سرا ، نویسنده ، پژوهشگر ، روزنامه نگار و زبان شناس نام آشنای گیلانی علی اکبر مرادیان گروسی ( بوسار )، اختصاص داده است. روشنفکر مردم دوستی که معتقد است، دنیا خانه من است ،مهندس رضا مدبرنیا ، دو صفحه از این 70 صفحه را به معرفی و بررسی مرادیان گروسی ( بوسار ) ، تحت عنوان " باید استاد مرادیان را دید " اختصاص داده است. وی در صفحات 68 و 69 در سه فراز به نقد علی اکبر مرادیان گروسی پرداخته و چنین می نویسد: 1) مرادیان گروسی در یک نگاه ، جستن ، یافتن ، به اختیار برگزیدن ، آن گاه رنج بردن تا واپسین نفس ، و با امید به پیروزی نهایی آرمان خود. 2) به شدت و با علاقه ، سعی می کرد ، در این تلاش فرهنگی همیشه سنگ های موزون در ترازوی میزان قرار گیرد نه پاره سنگ ها ، ولی چون در منطق دکارتی جهان به شدت ساده است ، و همواره این جهان ساده در برابر پیچیدگی های زندگی کم می آورد. 3) با این شرح از جهان فرهنگی استاد مرادیان اعتقاد دارم ، ایستادن و کلاه از سر برداشتن ، احترام به مردی که زندگی اش خلاصه فرهنگ است.می توان مرادیان را دوست نداشت ، می توان نقدهایی به کارش داشت ، می توان اولویت های او را زیر سوال برد.اما مطمئنا نمی توان او را " ندید " و " بزرگ نداشت " ، کسی که بخش زیادی از بار فرهنگی شهر ما را به دوش می کشد ، با صبوری و مهربانی و صدای هر آن کسی است که در این کشور کار می کند( چه مولده ، چه ذهن ) و قدر نمی بینند ،کار می کنند و دیده نمی شوند ، کار می کنند و راهی برای برقراری ارتباط با بدنه جامعه ندارد. این بار ، این مائیم و قدردانی از مردی که قدر همه را می داند و فروتنانه در انتظار قدردانی نیست، ما با صدای بلند می گوئیم که " قدرتان را می دانیم ، استاد مرادیان ، بمانید.برای ما و بمانید برای آنهایی که صدایشان شنیده نمی شود.استاد بمان که بودنت ، امید ، پشتوانه ، آموختن ، و عشق است.در این روزهای بی صحنه و بی بازیگری ، بمان تا بمانیم. " ماهنامه ره آورد گیل ، در 136 صفحه ، با شمارگان 1000 نسخه ، با قیمت 15 هزارتومان ، چاپ و منتشر گردیده است. " سیاوش رضازاده( کارشناس علوم سیاسی ) - یکشنبه یازدهم خرداد ماه سال 1399 رشت "
نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil