سه شنبه 21 مرداد 1399

در اجرای طرح قبض سبز و حذف چاپ قبوض، می بایست  راستی آزمایی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین ، به نحو احسن ساماندهی شایسته ای صورت پذیرد تا به رشد وصول مطالبات شرکت کمک شد و همکاری ماموران تشخیص امور های اجرایی در تحقق این هدف بسیار مهم و اساسی است .
مهندس طالبی در همایش تبیین نقش ماموران تشخیص در درآمدزایی صنعت برق:در اجرای طرح قبض سبز و حذف چاپ قبوض، می بایست  راستی آزمایی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین ، به نحو احسن ساماندهی شایسته ای صورت پذیرد تا به رشد وصول  مطالبات شرکت کمک شد و همکاری ماموران تشخیص امور های اجرایی در تحقق این هدف بسیار مهم و اساسی است . در ابتدا پیام پورحبیب دبیر همایش ومدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول شرکت مواردی از اهداف موردنظر در برگزاری همایش را بیان کرد  و با اشاره به محورهای اصلی همایش اظهار داشت :خوش حسابی فقط پرداخت به موقع قبض توسط مشترکین نیست بلکه خوش حسابی نشانه ای از رضایت مشترکین از صنعت برق است.وی افزود  : ماموران تشخیص درخصوص خوش حسابی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و از یک سو باعث می شوند تا پرداخت هزینه برق مصرفی در برنامه ریزی سبد هزینه خانوار جایگاه ثابت داشته باشد و از سوی دیگر با افزایش خوش حسابی، لیستهای قطع کمتر شده  و درنتیجه هزینه های شرکت بابت پیمانکاری وصول مطالبات  کاهش پیدا خواهد کرد.مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول شرکت با اشاره به اینکه این همایش آغاز تغییراتی در رویکرد وصول مطالبات در این زمینه است ،  نقش ماموران تشخیص در گزارش برقهای غیرمجاز را بسیار مهم و اساسی  دانست و افزود : وی اظهار داشت که مامورین تشخیص در حکم چشم بینای شرکت بوده  و  در خصوص گزارش برقهای غیرمجاز و دستکاری کنتور قطعاً تأثیرگذاری بیشتری در این حوزه از همکاران انتظار میرود.در ادامه این همایش   مهندس طالبی مدیرعامل شرکت ، بیان داشت :گیلان جزء  معدود استانهایی است که از لحاظ آماری فقط یک شرکت توزیع با بیش از یک میلیون چهارصد و شصت هزار مشترک  می باشد  و مفتخر است که  همکاران توانمند شرکت در زمان بحرانها از جمله سیلابها که اخیرا بسیار زیاد شده، برف های سنگین، گرمای غیرمتعارف و طاقت فرسای هوا در فصول گرم سال و سایر حوادث، حضور و نقش آفرینی بسیار خوبی دارند. وی افزود : سرمایه گذاری های خوبی درحوزه تولید‏، انتقال، فوق توزیع و توزیع انجام می شود و با وصول مطالبات ،  برگشت سرمایه صورت  می پذیرد و از آن جا که وصول مطالبات چالش برانگیز است لذا از همکاران خدمات مشترکین که در خط مقدم  این اقدام مهم قراردارند، انتظار می رود تا علیرغم تمامی سختی ها و کمبودها و حتی مشاهده برخورد نامناسب از سوی مشترکین عصبانی و معترض ، با صبوری و متانت در چارچوب مقررات و آیین نامه ها  با ارباب رجوع برخورد خوب و محترمانه داشته باشند.                                                                                                                              مهندس طالبی خاطر نشان کرد :  در اجرای طرح قبض سبز و حذف چاپ قبوض، می بایست  راستی آزمایی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین ، شماره های تکراری و اشتراکهای جا مانده به نحو احسن ساماندهی و صورت پذیرد تا به رشد وصول  مطالبات شرکت کمک شود. و همکاری ماموران تشخیص امور های اجرایی در تحقق این هدف بسیار مهم و اساسی است .سپس هادی آذرنوا معاون منابع انسانی شرکت سخنان خود را با اشاره ای به تعریف تعهد سازمانی آغاز  و ارتباط عمیق این مفاهیم با نقش های متنوعی که ماموران تشخیص برعهده دارند را یادآور شد. وی تاکید کرد : با حذف پخش قبوض کاغذی از وظایف ماموران تشخیص، شرکت توانیر می توانست تعدیل  نیروی انسانی  در این بخش را انجام دهد  اما ترجیح داد تا این اقدام  را به فرصتی برای پررنگ تر کردن  سایر نقش ها و وظایف ماموران تشخیص تبدیل نماید لذا  توقع بر این است که ماموران تشخیص از فراغت کاری ایجاد شده، برای بهبود عملکرد خود در سایر شرح وظایفشان ازجمله گزارش برقهای غیرمجاز، قرائت صحیح، وصول مطالبات، اطلاع رسانی انواع روشهای پرداخت قبض پیامکی به مشترکین و راستی آزمایی مداوم درخصوص دریافت پیامک بدهی

برق؛ حداکثر تلاش و مساعی را داشته باشند.در ادامه همایش مهندس میری نرگسی قائم مقام اجرایی در امور توزیع برق شهرستانها  درخصوص اهمیت قرائت صحیح در تحقق درآمد صنعت برق، گزارشی از شاخص ابطال صورت حسابها ارائه کرد  و افزود:  آمار فعلی عملکرد ماموران تشخیص در این شاخص نشان دهنده این است که در قرائت کنتور، دقت لازم وجود ندارد و آمار ابطال صورتحساب چند برابر استانداردهای تعریف شده است.وی تاکید کرد همه باید سعی کنیم تا بتوانیم فراتر از مرز استانداردهای تعریف شده، وظایف خود را با اراده و پشتکار قوی  به نحو احسن انجام دهیم.مهندس مهدی زاده، مدیریت توزیع برق شهرستان رشت سخنران بعدی این همایش بود و اظهار داشت  : بحث تلفات انرژی در بخش غیرفنی، عمدتاً به سه شاخص برقهای غیرمجاز، دستکاری کنتور و خرابی کنتور برمی گردد که شامل پیامدهایی از بعد تبعات اجتماعی و از بعد تاثیرگذاری در وصول مطالبات است. از آن جا که پدیده ناهنجار برقهای غیرمجاز بر طول عمر تاسیسات شبکه توزیع برق و کیفیت برق مصرفی مشترکین نیز تاثیرگذار است  ، عدم پیگیری و برخورد شرکت با این پدیده ناهنجار، علاوه بر ایجاد نارضایتی در مشترکین خوش حساب و سوق دادن آنها به سوی بدحسابی به نوعی تضییع حقوق بیت المال نیز می باشد. وآمار فعلی دستکاری کنتور و برقهای غیرمجاز کشف شده نشان می دهد گزارشهای ارائه شده توسط ماموران تشخیص در این آمار، سهم بسیار ناچیزی دارد و عدد قابل قبولی نیست و از آن جا که با حذف پخش قبض، تعداد دفعات مراجعه ماموران تشخیص به محل انشعاب در سال به نصف کاهش یافته ، جا دارد تا ماموران تشخیص با تلاش مضاعف ، این بخش از وظایف خود را با حساسیت بیشتری پیگیری  نمایند و بصورت جدی در دستور کار خود قراردهند.وی در پایان سخنان خود با برشمردن وجوه مختلف اثرات برقهای غیرمجاز برفروش و درآمد شرکت، پیامدهای منفی اجتماعی، آسیب اقتصادی جدی به مشترکین و تاسیسات برق،  افزایش تلفات انرژی، ایجاد تلفات انسانی و احشام، ایجاد انحراف در ارزیابی ها و طراحی ها، کاهش سرعت اصلاح و بهینه سازی، انحراف در بودجه، عدم فروش انشعاب وغیره گفت : لازم است   تا مکانیزم های تشویقی و تنبیهی درخصوص افراد تاثیرگذار درگزارش برقهای غیرمجاز و دستکاری کنتور، نهادینه شود و ماموران تشخیص در این حوزه رتبه بندی شوند. سخنران پایانی همایش دکتر هنرمند معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت بود که  یادآور شد: براساس روال، فقط یک همایش آخر سال برای ماموران تشخیص تاکنون برگزار می شد که با برگزاری این همایش برخلاف سالهای قبل، در سال 1398 دو همایش در تقویم آموزشی ماموران تشخیص ثبت می شود و بیانگر اهمیت موضوع در بحث قرائت کنتور می باشد. وی افزود تا قبل از سال 1398 دو کار شاخص قرائت به موقع و پخش به موقع قبض را ماموران تشخیص انجام می دادند و بقیه مواردی که در شرح وظایف ماموران تشخیص در قراردادشان تعیین شده بود، در سایه این دو شاخص عمده، کم رنگتر بود زیرا تاکید بیشتر بر انجام صحیح همان دو کار که البته در همین دو بخش هم از سوی برخی ماموران کم کاری های زیادی صورت می گرفت که حتی منجر به اخراج ماموران تشخیص خاطی می  شد. اما در سال 1398 باتوجه به دستور وزارت نیرو و اجرای طرح قبض سبز، رویکرد جدید در حوزه قرائت کنتور به وجود آمده است که قبض کاغذی برق حذف و از چرخه کاری ماموران تشخیص خارج شده است به عبارت دیگر، سیکل مربوط به قرائت و صدور قبض از بین نرفته بلکه ماهیت نحوه ارائه قبض تغییر کرده است.و  باتوجه به کاهش حجم عملکرد ماموران تشخیص و ایجاد فضای خالی، به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و مزایای آنها  لازم است این موضوع در غالب افزایش سایر عمکردهای کلیدی و تاثیرگذار، به نحو مناسبی توجیه و جایگزین شود. از این رو شاخص هایی نظیر خوش حسابی، گزارش برق های غیرمجاز ، پایش و راستی آزمایی دریافت پیامک قبض و درصد وصول مطالبات از مواردی است که ماموران تشخیص می بایست  به صورت جدی به آنها توجه نمایند. وی تاکید بر اینکه می بایست در هنگام مراجعه برای قرائت کنتور از رسیدن پیامک قبلی قبض به مشترک اطمینان حاصل شود و ماموران تشخیص حتماً حداقل یک اپلیکیشن معتبر برروی موبایل خود نصب شده داشته باشند و مشترکین را درخصوص چگونگی پرداخت قبض پیامکی برق راهنمایی کنند و سایر روشهای پرداخت را نیز به مردم اطلاع رسانی نمایند.دکتر هنرمند  درادامه به نکات دیگری اشاره کرد که عبارت بودند از اینکه تغییراتی در دستگاهها و نرم افزار قرائت کنتور درحال انجام است که لازم است ماموران تشخیص در هنگام قرائت کنتورهای دیجیتال حتماً از پروب استفاده نمایند و هرگونه مشکل احتمالی در این خصوص را گزارش و پیگیری نمایند. دیگر اینکه باتوجه به حذف قبوض کاغذی برق  درآینده نزدیک قرار است کارت اشتراک و برچسب کنتور صادرشود تا در هنگام نقل و انتقال ملک و تغییر مالکیتها، اطلاعات کاملی درخصوص انشعاب برق در دسترس مشترکین قرارداشته باشد.

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil