یکشنبه 26 خرداد 1398

اختصاصی  پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل :بالاخره یه روزی و از یه جایی بایداز گفتن اینکه چنین و چنان بشود،پرهیز کرده و سازو کار و فرایند یک فعالیت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی واقتصادی را هدفمند طراحی کرده و در اولین فرصت عملیاتی اش کنیم .

اگر می خواهیم کاری بنیادین انجام دهیم اول باید منابع مالی مطمئن ،امنیت روانی و شغلی ،تفهیم مدیران کل ،اخیرا تدبیر مشاوران مدیران(حالا کاری به اینکه معیار تعیین مشاوران از سوی چه کسانی و با چه شاخصی انتخاب می شوند، نداریم ) ،ارزش گذاری برای ایده پردازان و فکر نو ،قیمت گذاری تولید محتوا و پرهیزازتقلیل جایگاهها را مبنای کارقرار دهیم  .

البته اگر تصور کنیم که شکل های متنوع فساد باید در جامعه به این زودی ها برچیده شود و معیار حاکمیت ، نهادینه شدن ارزش های معنوی و بقول برخی ها ایرانی اسلامی باشد ،توقعی بیجا خواهد بود زیرا که در خلقت بشر است که پس از میل کردن آن میوه ممنوعه اساسا تفاوت واختلاف در دیدگاه ها بروز کرد  و در ادامه جنگ بین خیر و شر در نهادینه کردن خوبی ها آغاز شده و ادامه خواهدداشت .

                     جنگ های خلق بهر خوبی است       برگ بی برگی نشان طوبی است

دین آمد که در بین بشر مکارم اخلاق ، صداقت و نیکویی را ترویج دهد ،اما و قتی انسان در بدو خلقت آن میوه ممنوعه را خورده بود ،طبعا این پیروی از هوای نفس اجازه نخواهد داد تا همه در یک آیین وروشی واحد، از مکارم اخلاق پیروی کنند . 

پس اگر که می بینیم مدیرانی و افرادی از حیطه مسئولیت خود به فراخور بازی نفس ،تفسیری متفاوت از دین و خادمی مردم دارند ،آنی می شودکه درشکل فاجعه بارش داعشیانی سربرآورده و حیاط طیبه بشریت را در طمع وصول و حضور در بهشت به سخره  گیرند .

 شاید مخاطب گرامی اکنون این ذهنیت برایش تداعی شود که این مسائل چه ربطی به ساختار مدیریت در کشور دارد .

می خواهم بگویم که سالانه هزاران سمینار، جلسه و همایش و از این دست مباحث در کشور بپا داشته می شود در حالی که بندرت برای پس از آن فکری شده است .

  صدها نفر را در شغل های حساس می گماریم که اگر در اموال شخصی مان بود ،سرایه دار مان نمی کردیم ،صدها نفر را به ریاست و وزارت و صدارت منصب می دهیم که کمترین نگاه توسعه ای به آن داشته ایم .

عیب بنیادین ما در همین نکته اساسی است که بخشی ازماها عرق ملی مان نم برداشته است ، به آب و خاک کم تعصبیم ،دین باور و ایرانی باورنیستیم ،اصولااز خود باوری دوریم و بعضا هم ایرانی نیستیم. بطور مثال همین پدیده فرهنگی ولنتین مگر در آیین ایرانیان نبوده و یا این حلقه نامزدی در دستان تمام نوعروس و دامادهای دنیا در آیین میترایی ایرانیان نبوده است!؟،پس ما را چه می شود که تولیدات

فرهنگی مان باید از آنورآب با رنگ و لعابی متفاوت مثل چای گیلان که در دبی و ترکیه و دیگر جاها رنگی اش می کنند و به نام چای احمد و سیلان وکلکته قالب مان می کنند ،بیاید!؟.

لنگ کار ما اینجاست که از اینجا رانده و  از آنجا مانده ایم و بعبارتی ایراد ساختاری در مبانی فرهنگی و دینی داریم و بواقع باور دنیی مان کم شده است .

 فرهنگ کار و راستگویی  در تاریخ ایرانی- اسلامی مان پیشینه چند هزار ساله دارد و بعد سال هاست ژاپنی ها بر اثر پرکاری می میرند و ما بر اثر بیکاری !.

باید کاری کنیم که کارکردن و ایجاد ارزش افزوده  را با معنویت وارزش های دینی قاطی نکنیم ،هر که هر چقدر کار کرد آش اش را بخورد و بقیه که با ظاهرنمایی دین را بازیچه اهداف دنیوی خود قرار داده اند بروند به داعش بپیوندند.

اینجا ایران است و ملتی که در تاریخ جهان چه پیش از اسلام و چه بعد ازآن سروری دنیا را داشته و حتی دین محمد(ص) هم در مسیر توسعه اش با اندیشه و رادمردی و شجاعت ایرانیان عالم گیر شد .

لذا این زمختی ای که برخی ها درتفکرحکومت داری دینی دارند و بعضا هر که را میل شان کشید با ابزار دین به گوشه ای می رانند باید رخت بربسته تا ایرانیان بار دیگر در ورای نگرش های واپسگرایانه،با صداقت و صراحت از تفکرات علمی و منابع عظیم خداوندی اش برای توسعه پایدار کشور استفاده بهینه کنند .

پس اگر که جلسه ،سمینار و همایشی را بپا می داریم باید برای قبل و بعد از آن نیز تدبیر داشته باشیم ،باید بداینم که این سمینار با این میزان هزینه کرد ،خروجی اش وارزش افزوده اش چاله چوله ای از اقتصاد و فرهنگ جامعه را پر می کند.

اگر یک سمیناری نتوانست برون سپاری ای متناسب با هزینه اش به جامعه ارائه دهد  باید نگران باشیم که این هزینه ازجیب مردم بوده وتاوان سنگینی دارد.

 این اعتقاد قلبی باید در ذهن وروح مردم نهادینه شود که کلید همه ی خوبی ها صداقت در کردار و گفتار است که سالهای سال حداقل در بازیهای سیاسی و ایده پردازی هایی چون حکمت و مصلحت رنگ باخته وتفکر مدیریت خلاق را به سخره گرفته ایم .

 تفکری که متاسفانه در قالب مباحث فرهنگی ،ملاحظات دینی و عرفی جامعه سعی کرده با پدیده های مختلف اجتماعی مماشات کرده که تاثیرات آن در ترویج وتوسعه انواع بزه کای ها  مشهود است .

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil