یکشنبه 26 خرداد 1398

به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل : براي اغلب کسب وکارها، به خصوص کسب وکارهایی که به تازگی کار خود را شروع کرده اند، کسب شهرت و آوازه در بازار در راستاي معرفی خود و محصولاتشان از اهمیت بسیاري برخوردار است.

بی شک براي این کار، راهها و روش هاي متفاوتی وجود دارد اما به طور کلی هر یک از اقدامات در سه شاخه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی خلاصه می شود.

با گسترش ورود به بازار و توسعه کسب و کار، اغلب موفقیت هاي زیادي در ابتداي کار حاصل می شود و نام یک برند ممکن است به سرعت فراگیر شود. اما ادامه کار و کسب اطمینان از پیمودن راه درست و تلاش براي کسب جایگاهی مناسب، دغدغه بسیاري از شرکت ها و برندها می باشد. چه بسا بسیاري از شرکت ها به همان آوازه اولیه نیز دست پیدا نمی کنند. لذا براي دستیابی به جایگاه مناسب، افزایش آگاهی از برند و اقدامات بازاریابی، ضروري خواهد بود .

مسئله حائز اهمیت این است که در کنار این سه شاخه اصلی، شاخه هاي فرعی دیگري نیز وجود دارد که میتواند به اندازه همان راه هاي اصلی مورد توجه قرار بگیرند و گاه اثربخشی آنان نیز بیشتر خواهد بود. راه هایی که اکثراً مورد غفلت قرار میگیرند. یکی از این راهها حضور سفیر برند است.

در یک تعریف ساده، سفیر برند، در حقیقت همان فردي است که از محصولات شما استفاده می کند و محصولات شما را دوست دارد. این لذت و علاقه استفاده از محصولات آنقدر براي آن شخص زیاد است که تمایل دارد با هیجان براي دیگران نیز تعریف کند. سفیران برند گاه مصرف کنندگانی هستند که تجربه مثبتی از استفاده از محصولات داشته اند و بدون هیچگونه برنامه اي مبلغ یک شرکت می شوند و گاه به عنوان یکی از برنامه ریزي هاي شرکت، افرادي را بدین منظور آموزش می دهند. سفیران برند میتوانند باقدرت بیشتري مبلغ برند شما باشند و به جاي صرف هزینه هاي بسیار زیاد در شاخه هاي دیگر می توان بر این گزینه متمرکز شد. داشتن تعداد زیادي سفیر برند به سرعت میتواند آگاهی از برند شما را افزایش دهد.

فراموش نکنید که سفیران برند کسانی نیستند که فقط در تبلیغات تلویزیونی و یا رادیویی حضور دارند و افرادي دور از دسترس هستند. برعکس، سفیران افرادي هستند که با حضور گسترده خود در میان اقشار و گروه هاي مختلف جامعه، به مصرف کنندگان اجازه می دهند که از نزدیک با آنها صحبت کنند تا میزان اعتماد آنها در میان افراد و میزان پذیرش توسط مصرف کنندگان افزایش پیدا کند. مشتریان خوشحال و راضی از مهمترین سفیران هر برندي هستند. میتوانید با راحتی با آنان صحبت کنید و از نظرات آنها بهره مند شوید.

در دنیاي امروز تبلیغات سفیر برند تنها وجود یک چهره در کنار محصول و برند نیست، بلکه در کمترین همکاري خود با برند باید در شبکه هاي اجتماعی به تعامل با مشتریان بپردازد. سفیر برند به عنوان مبلغ یک برند و خصوصیات آن است. لذا در نظر گرفتن خصوصیات همگن بین برند و سفیر برند بسیار مهم است .

ذکر این نکته نیز ضروري است که زمانی به سفیر برند نیاز دارید که در حوزه هاي دیگر برندسازي حداقل موفقیت نسبی را کسب کرده باشید. سفیر برند یک مکمل است و هیچگاه نمی تواند تنها روش مورد استفاده براي شرکت باشد.

به طورکلی مزایاي حضور استفاده از سفیران برندها میتوان اینگونه خلاصه کرد: حضور گسترده در میان مردم و ایجاد اعتماد و اطمینان، صرف هزینه کمتر نسبت به سایر روش هاي تبلیغات و بازاریابی و اثربخشی بالا، سفیران قدرت شناخت بهترمصرف کنندگان را خواهند داشت، سفیران برند ویژگی ها و شخصیت انسانی براي محصولات  و ارزش بیشتري براي برند ایجاد می کنند، تبلیغات دهان به دهان به واسطه حضور این سفیران گسترش پیدا می کند، مردم بیشتر به سفیران جذب می شوند.

 

 

دکتر روهام قلیچی، رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان و مشاور بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil