چهارشنبه 2 مرداد 1398

به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل : محمود شکری ،با اشاره به این که حذف یک صفر از پول ملی و یا تغییر واحد پولی کشور باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد،گفت:باید مشخص شود که تغییر واحد پول از ریال به تومان چه میزان هزینه برکشور وارد می کند،احتمالا این تغییر هزینه سنگین جایگزینی اسکناس های جدید را بر کشور وارد کند.

دولت توضیح دهد که زیرساخت حذف صفر را چگونه مهیا کرده است

نماینده مردم تالش و رضوانشهر درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه حذف صفر از پول سیستم حسابداری کشور را به هم می ریزد،افزود:سیستم حسابداری درحال حاضر بر مبنای ریال فعالیت میکند و هزینه زیادی بر کشور وارد می کند و دولت باید توضیح دهد که زیرساخت حذف صفر را چگونه مهیا کرده تا هزینه های فراوان مالی را کاهش دهد.

هیچ نظرخواهی از جامعه حسابداران کشور درخصوص حذف صفر از پول ملی نشده است

شکری با اشاره به اینکه درخصوص حذف صفر از پول ملی پول ازجامعه حسابداران کشور هیچگونه نظرخواهی صورت نگرفته و به آنها اطلاع رسانی نشده است،ادامه داد:جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی دوسیستم حسابداری کشور است که باید از این تغییر اطلاع داشته باشند و این دو نهاد می توانستند دراین زمینه که آیا حذف صفر تورم را کاهش می دهد یا خیر و در رکود چه تاثیری دارد؛اظهارنظر کارشناسی کنند.

وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید توجیهات و گزارش خود را دراین خصوص ارائه دهد تا مزایا و معایب آن شفاف سازی شود،یادآور شد:این لایحه باید درمجلس هزینه_ فایده شود تا اگر فایده آن برای کشور بیش از معایب آن باشد،تصویب شود،در غیر اینصورت هیچ ارزشی ندارد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه باید اثرات کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت حذف صفر از واحد پول در اقتصاد کشور دیده شود، تصریح کرد:اگر اثرات آن بر اقتصاد کشور دیده نشود،قطعا طرح ناقص بوده و ممکن است خطراتی در کشور ایجاد کند، البته ممکن است ارزش پول کشور در برابر ارزهای خارجی با اجرای این طرح افزایش یابد.

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil