شنبه 29 تیر 1398

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل :این دو ساله که دکتر ثابت قدم قدمش مبارک تراز همیشه ی تاریخ برای شهروندان رشتی بوده ،به گواه دوست، منتقد وشاید مغرض کارهایی را در حوزه عمران شهری دنبال کرده که هر جوری با خودت دو دو تا می کنی با عقل جور در نمی یاد .

می دانید که عقل وظیفه دارد تمییز دهد ، او(عقل سلیم) شسته و رفته آنچه را دیده با دانش و داده های علمی سبک و سنگین می کند تا بپذیرد و نپذیرد که این کارهای انجام شده در این برهه زمانی با سکون و رکودی که در حوزه کمبود اعتبارات وجود دارد منطقی است ویا قدرتی مافوق براجرای این پروژهای بی نظیرمدیریت کرده است .
حرف از عمران است و توسعه زیر ساخت های شهری ،توجه به توسعه روستاهای  پیرامون شهر ،دغدغه برای برند سازی وراه اندازی  پارک و فضای سبز به اندازه نصف تاریخ تاسیس شهرداری و خیلی کارهای دیگر .
میگن این چه کاری یه ،شهردار که نباید توقع ایجاد کنه اوباید سر جاش بشینه و با لوزه قلم وپزمدیریتی مثل قبلی ها دوره اش را تمام کنه و بره دنبال کارش .
شورا که قابل اعتماد نیست تقی به توقی می خوره و نفسانیات برخی ها گل می کنه واستیضاح پشت استیضاح وآش نخورده و دهن سوخته .
اینها تو ذهنم بود که نکنه این آقا دکتره دربلوای مدیریتی کشور که برخی نماینده های مردم به جای توجه صرف به قانون گذاری و نظارت ،حتی بر تغییرآبدارچی اعمال تدبیر می کنند چرا می خواهد این همه کار انجام دهد .
وانگهی این همه پول از کجا می یاد ومگر سه سال پیش و 5 سال پیش چنین رونق مالی ای نبود و اگر بود چیکارش می کردند.
 بنظربرای قبلی ها آنقدر اعتبارات کم بوده که حتی چاله های خیابان از دست شان یارای خشک شدن نداشتند .
از آن سو شایعه می کنند که علت این همه تکاپو برای آن است که شهرداربتواند درآینده سیاسی شهر نقش بارزتری ایفا کند و یا اینکه بدنبال موجه جلوه دادن جریان فکری حاکم برجامعه است و یا اینکه دارد تیم مالی قوی برای اهداف سیاسی جور می کندو شنیده های دیگر .
هر چه باشد وهر هدفی که داشته باشد این نگاه مثبت به فرایند توسعه ارزشمند و تاریخ ساز خواهد شد ،مگر آنکه خدای ناکرده تیم ایشان هم مثل قبلی ها بروند آنجا آب خنک بخورند .
تازه اگر شهردار و تیمش پول مردم را چپاول کنند وبعد هم بروند آب خنک بخورند لااقل از قبلی ها بهترند که نه ادعای دین داری آتیشی را کرده و نه شصت تا تسبیح و انگشتر فریب به دست دارند .
البته که تخلف زشت ترین پدیده بشری خواهدبود و خدای بزرگ هم حق مردم(حق الناس) را نابخشودنی دانسته ودر نتیجه کسی که از ثروت ملی سوء استفاده کند حتما جایش در ناکجا آباد و عذاب روحی اش دوچندان .
می دانید که رسانه وظیفه دارد بی طرف و به نیت حفظ حقوق مردم بنویسد و تحلیل کند تا آن حق الناسی که گفتم گریبان اینان را هم نگیرد .
حق مردم که فقط چپاول ثروت ملی و زیر و رو میزبگیری نیست، اگر رسانه از مسئولی  نابجا تعریف کند تا چیزی گیرش بیاد بزودی ان مسئول او را چون ابزاری در مسیر اهداف شوم اش به زشت ترین شکل استفاده کرده و رسالت رسانه هم مخدوش خواهد شد.
پس برای رضای خدا که خواست مردم نیز درآن مستتر است بنویسیم و هرگز دلواپس آینده نباشیم و بدانیم که اوفرموده مرا بخوانید تا جواب تان را بدهم .
به این کلام نورانی خواستم بگویم که کارهای شهردار با هر هدفی در آن پس و پشت ها مخفی باشد و نباشد ناظری قوی آن بالا ثواب و عذابش را ترسیم و تقدیم خواهد کرد .
با این تفاسیر انچه که ما در بحث عمران و توسعه شهری و تامین امنیت روانی مردم در کارهای فرهنگی می بینیم در قیاس با همیشه ی تاریخ شهری قابل تحسین است و امید که نیت اش هم متعالی بوده ومستوجب برکت فراوان .                                                                                          

محمد پور بی بالان

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil