یکشنبه 26 خرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل :اساسا هر گونه تغییر در نگرش و تحول در دیدگاه بشراگر از مسیر تعقل باشد بی شک توانایی نفوذ در بنیان های فرهنگی جامعه داشته و بعبارتی به خلق و شکوفایی روح آرمان خواهانه خواهد انجامید.

باید فکر کنیم و در تاریخ تحولات جهانی بررسی عالمانه داشته باشیم که یک ملت پویا و  تحول طلب که هم جهانی می اندیشید و جهانی عمل می کرد،چه شد در ایامی که دیگران نبودند وهزاران سال بعد موجودیت پیدا کردند بر ما استیلا پیدا کردند(جهان غرب)  و اکنون برغم داشتن همه ی هویت های آرمان خواهانه ای که در فرهنگ ایرانی ،فرهنگ دینی تبلور داشته و دارد بعضا بازیچه اهداف دنیا طلبانه آنان می شویم  و انگار نه انگار آنان با داشته های ما به این مکنت و منزلت علمی و اقتصادی رسیده ا ند .

 اکنون باید بپذیریم که فرایند توسعه چه از جهت بنیان های فرهنگی و چه اقتصادی میسور نخواهد شد مگر آنکه ما در کنار خود باوری از دانش و تجربه دیگران برای کوتاه کردن مسیر تحولات استفاده بهینه کنیم .

 روی سخن ما با زن امروز و آنی که درسبقه تاریخ چند هزار ساله ایران زمین برترین نام ها و پاک ترین اسامی چون ناهید، خورشید، مهتاب زربانو،آذرو...داشته ،میباشد که ضرورت یادآوری عظمت و بزرگی این شیرزنان در تاریخ هم الزامی بنظرمی رسد .

به این جهت باید ازلفظ عظمت برای زن ایرانی استفاده کنیم که درسرزمینی بی بدیل آرتمیس نخستین زن دریا سالار جهان 480 پیش از میلاد ارتش خشایار شاه را درجنگ با یونان فرماندهی می کرد و یا آذرمی دخت شاه ایرانی در 631 پیش از میلاد و یا آذر ناهید ملکه ملکه های امپراتوری ایران در30کشور زمان شاپور اول و یا هلاله که 30 سال پادشاهی ایران داشته است،همگی ازچهره های نام آور این سرزمین بوده اند .

اما خاطرمان نرود  که هزاران سال بعد هم هنوز اعراب بادیه نشین زن را مظهربدشگونی و بدیمنی دانسته و نوزادان فرشته خوی را زنده به گور می کردند تا با این کار زندگی خود را بسامان کنند و مقبول بت ها شوند .

و اگر نبود آخرین پیام آور و پاک ترین انسان هستی حضرت (محمد) شاید بساط زنده به گورکردن این کودکان را پایانی نبود.

جالب آنکه در این ایام درجهان غرب هنوزبسیاری از کشورها چون امریکا کشف نشده بود تا بخواهند در بحث شکوفایی اقتصادی و فرهنگی حرفی برای گفتن داشته باشند .

این تحولات تاریخی نشان ازآن دارد که فرهنگ ایرانی برترین و کهن ترین فرهنگ در جهان، آنچنان بر زن تکیه واهتمام ورزیده که او را درهمه ی عرصه های اجتماعی با نام هایی نیکو منزلت و مقام بخشیده است.

یعنی اگر زن ودختر ایرانی این رشته محکم فرهنگ پارسی را با آیین پسندیده دین محمدی درهم می آمیخت اکنون می باید او درهمه ی عرصه های علمی،فرهنگی،اقتصادی سرآمد زنان دنیا می شد .

و حال چه شده که بخش عمده ای ازدختران و زنان ما با نسیمی از فرهنگ غرب شیفته آن شده و بجای اینکه در چگونگی پیدایی علوم مختلف آنان غور و جستجو کنند به همه ی مظاهر فریبنده اش همچون جراحی بینی واستفاده از وسایل آرایشی  که گیلان سرامد کشوراست و طبعا در جهان هم اول خواهد بود ،رغبت نشان داده و اساسا گویا نیازمند یک بازنگری درآرا و اعتقادات خود است .

بهرروی زن ایرانی باید بداند که اگرمی خواهد به آنچه حق اودرمناسبات اجتماعی وحقوق شهروندی است دست یابد جز با بهره مندی ازفرهنگ پیشین خود ونیز بالندگی های بی مانند فرهنگ فاطمی و شکوه سخنان حضرت زینب در کاخ جورمعاویه مسیرنخواهد بود .

بانوان راهی جز بازگشت به خویشتن خویش و کنکاش در فطرت پاک خدا جوی ونیزشناخت پدیده های مختلف اجتماعی درمناسبات جهانی ندارد ،چرا که ایران اسلامی آنوقتی به شکوفایی دوباره دست خواهد یافت که یک خود باوری واعتماد به نفس در بین جوانان جامعه پدید آید .

زنان جامعه ما باید دربیابند که برای حصول به آرمان ها راهی جزشناخت موانع توسعه از مبادی موکلینی قوی همپای مردان درعرصه فعالیت های اجتماعی از جمله نمایندگی مجلس ندارند وتاکیدا با قوانینی کارآمد در حضور گستره وسیعی از زنان متخصص و متعهد است که می توان به اعتلای فرهنگی و خودباوری بانوان کمک کرد .

شک نداشته باشید که دردوره های گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی چون زنان حضوری کمرنگ داشته اند ،طبعا هرگز مردان آن حساسیتی که باید برای احقاق منویات زنان بوده بخرج نداده و شاید وجود این همه خلل در ساختار خانواده ناشی از ازکم توجهی ای باشد که در ضعف قوانین نهفته است.

اگر ازضرورت تصویب قوانینی بالادستی در برآورده ساختن حقوق شهروندی و بخصوص زنان می گوییم به این جهت است که با شعار نمی توان به حقی دست یافت که در 36 سال گذشته به آن نرسیده اند .

باید ازشعار اینکه از دامن زن مرد به معراج می رود و یا جایگاه زن در آیین اسلامی بهشت برین است و منزلتی که هیچ کس را یارای رسیدن به آن نخواهد بود پرهیز کنیم و در عمل به زن احترام بگذاریم و آن ممکن نیست جز اینکه تلاش کینم اعتماد از دست رفته زنان را بازیابی کنیم واز ناهنجاری هایی چون برتر شدن در جراجی بینی و آرایش سر و صورت عبور نماییم .

این ممکن نیست آنوقتی که زن بتواند در جایگاه قانون گذاری از نظر عددی حداقل یک سوم مجلس را در قدرت خود داشته باشد.           

 

محمدپور بی بالان

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil